Bonus og leveringstillegg fra 04.01-01.03.21

Publisert 22.12.2020  kl 11:25

Oppdatert 02.03.2021  kl 10:38

Historikk: Disse prisene gjelder ikke lengre.

Storfebonus

Puljetillegg Pulje Hasteku 1-3 4-5 6-10 11-13 14-19 >20
Kr pr kg 0,00 0,85 1,50 2,05 2,45 3,05 3,70
Avtaleinnmelding 3-ukers avtale 2,00 Innmeldingsfrist er på dato 3 uker før ønsket slakting.
Fatland Ku Totalkunde 3,00 Ved inngått Opti-avtale pr kg for ku og ung ku.
Fatland Kilo Pluss 300 1,50 For vekt 300,0-349,9 kr pr kg, for klassene O+ til E+ (kvige, kastrat, ung okse og ung ku).
Fatland Kilo Pluss 350 2,00 For vekt over 350 kg pr kg, for klassene O+ til E+ (kvige, kastrat, ung okse og ung ku). Tillegget reduseres med kr 0,50 til kr 1,50 pr kg 14.09.2020. Det økes til kr 2,00 pr kg igjen 30.11.2020.
Fatland Kjøttfeavtale 3,00 Ved inngått kjøttfeavtale tillegg pr kg for klasse R- og bedre. Kategorier: Kvige, kastrat, ung okse og ung ku. 07.09.2020 reduseres tillegget med kr 1,00 til kr 2,00 pr kg. Tillegget økes igjen til kr 3,00 30.11.2020.
Fatland Angus 7,50 Ved inngått avtale tillegg pr kg. Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku. Rasekrav: 50% Angus. Klassekrav: O og bedre.
Kvalitetstilskudd storfe 2,50 pr kg for alle storfeslakt med klasse O, unntatt ku og okse. Gjelder bare for fettklasse 4- eller lavere.
7,50 pr kg for alle storfeslakt med klasse O+ og bedre, unntatt ku og okse. Gjelder bare fettklasse 4- eller lavere.
Kvige 2021 3,00 Kvige 2021 starter med 3,00 pr 01.07.2021. For kviger i klasse O og bedre. Dette tillegget gjelder til 30.9.2021.
Fatland Extra Brukes i perioder med lite kjøtt i markedet.
  • 19. april (uke 16) Opp 0,30
  • 3. mai (uke 18) Opp 0,30
  • 17. mai (uke 20) Opp 1,00
  • 28. juni (uke 26) Ned 1,00
  • 5. juli (uke 27) Ned 0,60


Salg av kalv Puljetillegg kalv
Se egne kalvepriser under Livdyr.
Vi betaler høyest grunnpris for kalven!
fra 1-7 fra 8-13 over 14
100 150 200

Ny-bruker bonus storfe Gjelder i tre år! Du velger selv oppstartsår.
Slaktetillegg +kr 1,00 pr kg slakt, i tillegg til ordinær bonus.
Kalv/fôringsdyr + kr 50,- for kalv <100 kg og kr 100,- for kalv >100 kg ved salg.
Ku/kviger + kr 250,- ved omsetning av kyr, kviger og okser ved salg.
OptiBiff OptiBiff-avtaletillegg kr 0,45 til kr 1,20 pr kg i forhold til kvantum. Kommer i tillegg for all storfe ved inngått avtale. Etterbetales ved årsslutt.

Småfebonus

Småfe Pulje 1-19 20-29 30-49 50-79 80-99 100-149 150-199 >200
Puljetillegg Kr pr kg 0,00 0,30 0,90 1,30 1,80 2,80 3,40 3,60
Rett innmelding Kr 0,70 pr kg for innmelding tirsdag før ønsket slakteuke og rett antall (+/-10%).
Sesongtillegg sau Uke 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 og 45: + kr 2,00 pr kg.
Sesongtillegg lam 2020

Uke: 33 + kr 2.00 pr kg./ Uke: 34-35 + 3.00 kr pr kg./ Uke: 36-37 + 2.50 kr pr kg./ Uke: 38-39 + 1.50 pr kg.

Elitelam + kr 3,00 pr kg i klasse O+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3, nedre vektgrense 15,1 kg, ingen øvre vektgrense.
Elitelam Pluss + kr 6,00 pr kg i klasse R og bedre, fettgruppe 1+ til 3, nedre vektgrense 18,1 kg, øvre vektgrense 30 kg.
Fatland sau kvalitetstillegg + kr 4,00 pr kg for sau slakta i klasse O+ eller bedre, fettgruppe 2- til 3+, nedre vektgrense 23 kg, øvre vektgrense 45 kg.
Lammetilskudd Jordbruksavtalen gir et tilskudd for lam, klasse O+ og bedre på 450,-. Dette tilskuddet betales ut på avregning.
Optilam Optilam-tillegg kr 0,60 til 2,10 pr kg, i forhold til kvantum, kommer i tillegg. Etterbetales ved årsslutt.
Nybrukerbonus Gjelder i to år. Du velger selv oppstartsår! Fatland gir et tillegg på kr 1,- pr kg slakt, i tillegg til ordinær bonus.

Grisebonus

Slaktegris 10- 19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-74 75-89 90-104 >105
Puljetillegg 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,75 0,85 1,15 1,25
Optimaliseringstillegg 0,90 pr kg for slaktegris med slaktevekt 77,1 kg-92,0 kg
Tillegg rett innmelding 0,70 pr kg for innmelding tirsdag før ønsket slakteuke og rett antall (+/-10%). Ved avvik faller tillegget bort tilsvarende avviket.
Bonus purke/råne

kr 1 pr kg

Smågris (gjeldende fom 2.3.2020) 1-24 25-49 50-74 75-99 100-124 125-149 150-174 175-199 >200
Puljetillegg 25 35 45 55 75 85 95 100 110
Puljetillegget viderefaktureres og kompenseres av tilleggene ved slakting.
Tillegg rett innmelding Kr 20 pr levert smågris, krav til innmelding ved avvenning og rett antall (+/-10%). Ved avvik faller tillegget bort tilsvarende avviket. Dette tillegget viderefakturers ikke kjøper.
Kombitillegg kr. 45 pr slaktet gris
Optigris Smågrisproduksjon og kombinertbestetninger: Kontakt slakteriet for å få din Optigrisavtale på plass. Slaktegris: Optigrisavtale kommer i tillegg for all slaktegris. Etterbetales ved årsslutt.
Ny bruker Gjelder i to år. Du velger selv oppstartsår!
Slakt Fatland gir +kr 0,60 pr kg slakt, i tillegg til ordinær bonus.
Smågris Selger får +kr 20,- pr smågris.
Purker Kjøper og selger får kr 25,- pr småpurke, kr 50,- pr bedekningsklare og kr 100,- pr drektig purke.

Livdyr

Priser for livdyr per 02.11.2020

Pris pr kg levende vekt Okse kr Kvige kr
Melkeraser under 120 kg 34,00 24,00
Melkeraser over 120 kg 23,00 22,00
Kjøttfe-kalv, lett rase >75% 38,00 26,00
Kjøttfe-kalv, tung rase og Angus (50-74%) 38,00 26,00
Kjøttfe-kalv, tung rase >75% 41,00 29,00
Diverse tillegg og trekk
Manglende avhorning - 1000,00 -1000,00
Stamtavletillegg, seminokse 300,00
Fatland vekttillegg NRF/melkeraser 100-200 kg 400,00 400,00
Fatland premium kalv 700,00 700,00
Fatland Kjøttfe premium kalv, tung rase 950,00 750,00
Fatland Kjøttfe premium kalv, lett rase 700,00 500,00
Tung kjøttrase (50-74%) 1500,00 1100,00
Tung kjøttrase >75% 1700,00 1350,00
Lett kjøttrase  >75% 700,00 400,00
Fatland Angus >50% 800,00 500,00
Fatland Kalv Ekstra (utbetales fôringsokser som oppnår kvalitetstillegg) Fjernes fra og med 01.02.21 500,00
Trekk holstein, jersey og gammelnorske raser okse (50-74%) -700,00
Trekk holstein, jersey og gammelnorske raser okse (75-100%) -1000,00
Spekalv okse, kvige 2200,00 1800,00
Antall Puljetillegg
Leveringstillegg 1-7 kalver 100,00
Leveringstillegg 8-13 kalver 150,00
Leveringstillegg over 14 kalver 200,00
Frakt for kalv (+/-) 150,00
Omsetning kalv (+/-) 150,00
Ny-bruker kalv (<100 kg)(+/-) 50,00
Ny-bruker kalv (>100 kg)(+/-) 100,00
Tillegg helsestorfe
Avlsdyr 1000,00 1000,00

Direkteomsetning - Vi avregner og fakturerer for deg!

Andre saker