Bonus og leveringstillegg: 07.06.2020-20.11.2020

Publisert 03.12.2020  kl 16:07

Oppdatert 05.01.2021  kl 15:23

Historikk: Disse bonus og leveringstillegga gjelder ikke lengre

Livdyr

Priser gjeldende fra 02.11.2020

Pris pr kg levende vekt Okse kr Kvige kr
Melkeraser under 120 kg 34,00 24,00
Melkeraser over 120 kg 23,00 22,00
Kjøttfe-kalv, lett rase >75% 38,00 26,00
Kjøttfe-kalv, tung rase og Angus (50-74%) 38,00 26,00
Kjøttfe-kalv, tung rase >75% 41,00 29,00
Diverse tillegg og trekk
Manglende avhorning - 1000,00 -1000,00
Stamtavletillegg, seminokse 300,00
Fatland vekttillegg NRF/melkeraser 100-200 kg 400,00 400,00
Fatland premium kalv 700,00 700,00
Fatland Kjøttfe premium kalv, tung rase 950,00 750,00
Fatland Kjøttfe premium kalv, lett rase 700,00 500,00
Tung kjøttrase (50-74%) 1500,00 1100,00
Tung kjøttrase >75% 1700,00 1350,00
Lett kjøttrase  >75% 700,00 400,00
Fatland Angus >50% 800,00 500,00
Fatland Kalv Ekstra (utbetales fôringsokser som oppnår kvalitetstillegg) 500,00
Trekk holstein, jersey og gammelnorske raser okse (50-74%) -700,00
Trekk holstein, jersey og gammelnorske raser okse (75-100%) -1000,00
Spekalv okse, kvige 2200,00 1800,00
Antall Puljetillegg
Leveringstillegg 1-7 kalver 100,00
Leveringstillegg 8-13 kalver 150,00
Leveringstillegg over 14 kalver 200,00
Frakt for kalv (+/-) 150,00
Omsetning kalv (+/-) 150,00
Ny-bruker kalv (<100 kg)(+/-) 50,00
Ny-bruker kalv (>100 kg)(+/-) 100,00
Tillegg helsestorfe
Avlsdyr 1000,00 1000,00

Direkteomsetning - Vi avregner og fakturerer for deg!

Storfebonus

Puljetillegg Pulje Hasteku 1-3 4-5 6-10 11-13 14-21 >22
Kr pr kg 0,00 0,85 1,50 2,05 2,45 3,05 3,70
Avtaleinnmelding 3-ukers avtale 2,00 Innmeldingsfrist er på dato 3 uker før ønsket slakting.
Fatland Ku Totalkunde 3,00 Ved inngått Opti-avtale pr kg for ku og ung ku.
Fatland Kilo Pluss 300 1,50 For vekt 300,0-349,9 kr pr kg, for klassene O+ til E+ (kvige, kastrat, ung okse og ung ku).
Fatland Kilo Pluss 350 2,00 For vekt over 350 kg pr kg, for klassene O+ til E+ (kvige, kastrat, ung okse og ung ku). Tillegget reduseres med kr 0,50 til kr 1,50 pr kg 14.09.2020. Det økes til kr 2,00 pr kg igjen 30.11.2020.
Fatland Kjøttfeavtale 3,00 Ved inngått kjøttfeavtale tillegg pr kg for klasse R- og bedre. Kategorier: Kvige, kastrat, ung okse og ung ku. 07.09.2020 reduseres tillegget med kr 1,00 til kr 2,00 pr kg. Tillegget økes igjen til kr 3,00 30.11.2020.
Fatland Angus 7,50 Ved inngått avtale tillegg pr kg i perioden 01.01-31.12.2020. Kategorier: Ung okse, kvige, kastrat og ung ku. Rasekrav: 50% Angus. Klassekrav: O og bedre.
Kvalitetstilskudd storfe 2,50 pr kg for alle storfeslakt med klasse O+, unntatt ku og okse. Gjelder bare for fettklasse 4- eller lavere.
7,50 pr kg for alle storfeslakt med klasse O+ og bedre, unntatt ku og okse. Gjelder bare fettklasse 4- eller lavere.
Kvige 2020 3,00 Kvige 2020 starter med 3,00 pr 01.07.2020. For kviger i klasse O og bedre. Dette tillegget gjelder til 30.9.2020.
Fatland Extra Uke 29-31: kr 1,50
Uke 32-36: kr 1,00
Brukes i perioder med lite kjøtt i markedet.
På grunn av godt salg i 2020, blir dette ekstratillegget brukt oftere.

Salg av kalv Puljetillegg kalv
Se egne kalvepriser under Livdyr.
Vi betaler høyest grunnpris for kalven!
fra 1-7 fra 8-13 over 14
100 150 200

Ny-bruker bonus storfe Gjelder i tre år! Du velger selv oppstartsår.
Slaktetillegg +kr 1,00 pr kg slakt, i tillegg til ordinær bonus.
Kalv/fôringsdyr + kr 50,- for kalv <100 kg og kr 100,- for kalv >100 kg ved salg.
Ku/kviger + kr 250,- ved omsetning av kyr, kviger og okser ved salg.
OptiBiff OptiBiff-avtaletillegg kr 0,45 til kr 1,20 pr kg i forhold til kvantum. Kommer i tillegg for all storfe ved inngått avtale. Etterbetales ved årsslutt.

Småfebonus

Småfe Pulje 1-19 20-29 30-49 50-79 80-99 100-149 150-199 >200
Puljetillegg Kr pr kg 0,00 0,30 0,90 1,30 1,80 2,80 3,40 3,60
Rett innmelding Kr 0,70 pr kg for innmelding tirsdag før ønsket slakteuke og rett antall (+/-10%).
Sesongtillegg sau Uke 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 og 45: + kr 2,00 pr kg.
Elitelam + kr 3,00 pr kg i klasse O+ og bedre, fettgruppe 1+ til 3, nedre vektgrense 15,1 kg, ingen øvre vektgrense.
Elitelam Pluss + kr 6,00 pr kg i klasse R og bedre, fettgruppe 1+ til 3, nedre vektgrense 18,1 kg, øvre vektgrense 30 kg.
Fatland sau kvalitetstillegg + kr 4,00 pr kg for sau slakta i klasse O+ eller bedre, fettgruppe 2- til 3+, nedre vektgrense 23 kg, øvre vektgrense 45 kg.
Lammetilskudd Jordbruksavtalen gir et tilskudd for lam, klasse O+ og bedre på 450,-. Dette tilskuddet betales ut på avregning.
Optilam Optilam-tillegg kr 0,60 til 2,10 pr kg, i forhold til kvantum, kommer i tillegg. Etterbetales ved årsslutt.
Ny-bruker Gjelder i to år. Du velger selv oppstartsår!
Slakt Fatland gir et tillegg på kr 1,- pr kg slakt, i tillegg til ordinær bonus.

Andre saker