DSC 0301

Viktig informasjon om livdyrhandel

Til deg som ønsker å selge livdyr gjennom Fatland, men som i disse Korona-tider  ikke ønsker besøk.

Her får du en veileder som forklarer de opplysningene vi i Fatland trenger for å til en god livdyromsetning .


Opplysninger om buskap:


Produsentnummer. Vår livdyrformidler går da inn å sjekker opplysninger om besetningen i dyrehelseportalen. Opplysninger som da hentes frem er smittestatus som f.eks. klauvhelse, status for BRSV og BCoV, andre smitteoverførbare sykdommer i besetning og restriksjoner fra Mattilsynet. Vi sjekker også produksjonsdata og slaktedata.


Opplysninger om individ:


Vi vil ha hele nummeret som står i individets øremerke. Vi sjekker opp individets helseopplysninger og produksjonsdata. Vi kontrollerer også rase og stamtavle.


Vekt:

Vi setter pris på å få inn individets vekt.


Bilder:

Vi ønsker bilder av individet du ønske å selge. Vedlagt finner du en veileder for hva vi ønsker bilder av. Det kan være vi etterspør flere bilder ved behov.

I tillegg ønsker vi opplysninger om flokkegenskap og individets tamhet. Dette er en svært viktig opplysning med tanke for klage i etterkant av salg. Fint om dere kan dokumentere dette også med bilde/ video.

Se hvor du ska ta bilder under: Klikk på bilder for å gjøre det større.


Veterinærattest:

Vi krever veterinærattest på alle avlsdyr (Melkekyr, ammekyr, drektige kviger og avlsokser)

Egenerklæring:

Vi krever egenerklæring på all foringskalv som omsettes i vårt system. I enkelte områder, som ved utbrudd av smittsomme sykdommer som ringorm, og ved omsetning av kalv der kalven skal ut av livdyrregionen eller kjøres innom livdyr fjøs krever vi veterinærattest.

For spørsmål, kontakt:

Siv Undem, 99 71 23 51 (Jæren)

Dag Erik Bråthen, 95 12 86 15 (Oslo)

Bjørn Magne Stolpe, 98 24 22 10 (Ølen)