august 2

Vi vil øke salget av lam

For å betjene markedet med ferskt lammekjøtt ønsker Fatland å stimulere til levering av flest mulig lam fra uke 34 og utover.

Det er svakt marked på lam før dette. Vi ønsker også mye lam i september!