large-6

Vi trenger ferskt lam til påske

Å levere lam til slakt når det er etterspørsel i markedet er positivt både for produsent og forbruker.

Våre kunder ønsker mest mulig ferske varer og vi oppfordrer deg som lammeprodusent til å hjelpe oss med dette, slik at vi sammen kan vi tilby ferske lammelår til påske.

Ta kontakt med våre innmeldingskontorer, eller produsentkontakter, for å finne en god levering i mars!

Vi minner samtidig om at for å kunne klassifiseres som lam, må fjorårslam slaktes innen 12. april.