august 2

Tørr ull er gull

Vi minner om viktigheten av å levere tørre sauer til slakt.

Klipping og pakking av våt ull gjør at ullkvaliteten går ned. Dette er noe både produsenter, slakterier og ullhåndterere må prøve å unngå.

Vi minner om viktigheten av å sette inn sauene til tørk før levering.

Nå i lammesesongen klippes det daglig 3.000 sauer på våre tre anlegg.