Storfe 2017

Tenk smitte og smittevern!

Som produsent er du "smittevernsjef" i din besetning.

I alle år har det vært stort fokus på smitte i svinebesetninger. Økt kunnskapsnivå på storfe gjør nå fokus på smitte hyperaktuelt også her.
Vi opplever i dag en stor økning av klauvlidelsene digital dermatitt og klauvspalteflegmone.
Fatland har som hovedregel å ikke omsette livdyr fra besetninger som har registrert disse lidelsene. Ved kjøp og salg kan vi dessverre kan vi ikke stille noen garanti for at nyinnkjøpte dyr er fri for digital dermatitt.
Mer enn noen gang er det derfor utrolig viktig at du som produsent er bevist din rolle som «smittevernsjef» i din besetning.
Her kan du lære mer om mulige smitteveier og hva du som "smittevernsjef" kan gjøre for å hindre at det kommer ny smitte ut i besetningen.
Samtidig ønsker vi som livdyrformidlere at flere storfeprodusenter oppnår «Helse Storfe»-status.
Gulrota vi lokker med når du har oppnådd "Helse Storfe"-status er et tillegg på 400 kroner per fôringskalv og 1.000 kroner per avlsdyr.
Husk: Ved innkjøp av livdyr, tenk karantene!
Les også:

Informasjon til sjåfører og bønder - henting av storfe og BRSV/Corona

Smittesikker og trygg inn- og utlasting av storfe

Tips! På Helsetjenesten for storfe sine nettsider finner du mye informasjon og helsestatus i norske storfebesetninger. Her kan du lese nyheter og fagstoff om dyrehelse, dyrevelferd, sjukdommer og forebygging.
Les også:
Faktaark om digital dermatitt
Faktaark om klauvspalteflegmone