Småfe 2017

Søndagslevering av småfe på Jæren og Ølen

Fatland gjentek suksessen frå tidlegare år og opnar no for egenlevering av småfe på søndagar.

Du som bonde kan sjølv levera dyr ved slakteriet kvar søndag fom. 16/8 – tom. 01/11.

Det vert ope frå klokk 13.00-16.00 på Jæren og 11.00-16.00 i Ølen.

Dyra må meldas inn seinast tysdag den veka du vil levera.

Me kompenserer med fullt puljetillegg på alle dyr som vert levert på søndagar.

Velkommen!