Terje

Solid resultat for Fatland-konsernet

2015 var et godt år for Fatland-konsernet, Norges største private kjøttbedrift.

Totalomsetningen ble 3.927 millioner kroner, + 20%, en økning på 666 millioner kroner fra 2014. Driftsresultatet er forbedret, fra 49 millioner kroner i 2014,  til 100 millioner kroner i 2015.

Resultat før skatt kom på 92 millioner kroner og gir konsernet muligheter til å investere for videre vekst og fortsatt tilby produsentene markedets beste priser for levering av dyr.

Selv om overskuddet øker er konsernets driftsmarginer reduserte. Bøndene har fått bedre priser, samtidig som dagligvarebransjen også har nytt godt av Fatland-konsernets vekst og effektive drift.

Sandefjord 5

- Vi tar markedsandeler og øker omsetningen. Nye kunder, god produktutvikling, effektivisering og stor arbeidsinnsats i alle ledd fra bonde til butikk bidrar til veksten vi opplever. Våre kunder i dagligvarebransjen blir stadig større og vi må vokse videre, sier konsernsjef Terje Wester i Fatland AS.

Fatland AS er den største privateide kjøttbedriften i Norge, med 620 ansatte og avdelinger og slakterier i både Ølen, Sandnes, Oslo og Sandefjord.

I løpet av sommeren står en utvidelse på 12.000 kvadratmeter klar i Ølen. Det investeres stort i automatisert utstyr i Ølen og ved øvrige anlegg.

Totalt på Fatland-anleggene gjøres det investeringer for 300 millioner kroner.

Fatland AS

Årsresultat
Mill. kr 2015 2014 Endring i %
Driftsinntekter 3927 3261 20 %
Driftsresultat 100 49 104 %
Resultat før skatt 92 42 119 %
Balanse
Totalkapital 1167 1024
Egenkapital 386 324
Egenkapital % 33 % 32 %