griseslakt

Slakting påsken 2017

Slik er planen for slakting før og etter påskehøytiden.

Fatland Jæren

Hos Fatland Jæren er planen å slakte svin og storfe både mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken (uke 15). Allerede tirsdag etter påske skal det slaktes svin og storfe.

Fatland Jæren slakter ikke småfe i uke 14, 15 og 16. Vi gjør samtidig oppmerksom på at lam går over til ung sau fra og med den 15. april 2017. Siste slaktedag før påske for lam ved Fatland Jæren blir dermed fredag 31. mars 2017.

Fatland Ølen

Ved Fatland Ølen slaktes det før påske sau og lam ut uke 14 (til 7. april). I påskeuken blir det slakting av gris og storfe både mandag, tirsdag og onsdag. Tirsdag 18. april gjenopptas vanlig slaktevirksomhet ved Fatland Ølen.

Fatland Oslo

Fatland Oslo vil legge slakt av storfe og purker til tirsdagen i påskeuka. Trolig blir det ikke slakt av sau denne uka (uke 15) . Allerede fra og med tirsdag 18. april etter påske ligger det an til vanlig slakteuke også ved Fatland Oslo.

Fatland ønsker alle en god påske!