JUNI

Slakting av småfe vinteren 2016

Slakting av sau og lam etter nyttår starter opp i veke 1.

Det er fornuftig å fordele saueslaktet noko etter årsskiftet, med tanke på nedskjæring og videre salg. Fatland premierer difor den som held sauene sine tom 15. februar 2016.

Minner også om prisauke på vær i mars, og at denne skal ha kvit klype ved levering til slakteriet.

Det er fornuftig å fordele saueslaktet noko etter årsskiftet, med tanke på nedskjæring og videre salg. Fatland premierer difor den som held sauene sine t.o.m. 15. februar 2016.

Minner også om prisauke på vær i mars, og at denne skal ha kvit klype ved levering til slakteriet.

Prisprognose småfe julen 2015