18835913 1712592942098932 4141997030705519125 n

Slakteuker småfe fram mot påsken 2020

Siste slaktedag for lam er fredag 3. april.

  • Fatland Oslo slakter hver uke.
  • Fatland Ølen: Etter avtale med innmeldingskontoret.
  • Fatland Jæren slakter uke 3, 4, 6, 8, 10, 12 og 14.

Siste dag vi slakter lam er fredag 3. april.

Vi minner samtidig om at for å kunne klassifiseres som lam, må fjorårslam slaktes innen 15. april. Lammeslakttilskuddet faller bort 1. mars.

Vi minner også om at alle småfe skal være merket med elektroniske øremerker og at innkjøpte dyr skal ha hvite øremerker ved levering.