Småfe 2017

Slakteuker småfe fram mot påske

Siste slaktedag for lam er fredag 12. april

Fatland Oslo slakter hver uke.
Fatland Ølen slakter hver uke.
Fatland Jæren slakter uke 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 og 15.

Siste dag vi slakter lam er fredag 12. april.

Vi minner samtidig om at for å kunne klassifiseres som lam, må fjorårslam slaktes innen 15. april. Lammeslakttilskuddet faller bort 1. mars.