Utsikt

Sauekontrollen: Nå gratis medlemsskap ut året

Med Sauekontrollen får du en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting.

Sauekontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen og grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Det er i dag over 5.000 medlemmer i Sauekontrollen.

Sauekontrollen er åpen for alle norske saueprodusenter. Du kan velge om du vil registrere dine da selv, eller la en slakterirådgiver registrere for deg.

Er det mye data jeg må registrere? Svaret er nei. Kun følgende må registreres:

  • Lamming
  • Høstvekt på lam
  • Melde ut alle dyr som dør på annen måte enn at de slaktes

Det er en rekke andre registreringer tilgjengelig, men disse er frivillige.

Sauekontrollen har egen app som er inkludert i medlemsskapet, og derfor gratis å laste ned samt å bruke. Appen kan brukes av alle sauekontrollens medlemmer og er i stor grad et verktøy for registreringer og enkle oppslag i fjøs og på beite. Appen krever ingen internettilgang, men må synkroniseres etter utførte registreringer.

I appen kan følgende registreres: paring,fostertelling, lamming, veiing, helse, utmelding, notater, etiketter, beite/tilsyn og slipp/sank.

Ut fra registreringene du gjør kan du hente ut rapporter som f.eks. vår- og høstlister, værresultat, slakteresultater, middeltall, noteringslister til bruk i fjøset, årsoversikter, avlsverdier, rangeringslister og mye mer. Det er opp til deg som bruker å bestemme hvilke opplysninger du ønsker å ha med i utskriftene og hvordan du vil ha de oppstilt/rangert. Du kan også kjøre ut rapporter på enkelte grupper av dyr f.eks. alle søyer født i 2019 eller alle dyr på et angitt beite.

Med Sauekontrollen får du en helhetlig oversikt over dyrene og deres produksjon fra fødsel til slakting. Dette gjør at du kan analysere resultatene i egen besetning og sette deg nye mål. Meld deg inn og få tilgang til våre verktøy!

Kilde: Animalia.no

Ønsker du å melde deg inn, fyll ut innmeldingsskjemaet her eller ta kontakt med ditt slakteri.