Harald Pedersen

Revisor, økonom og bonde: Harald Pedersen ny produsentrådgiver i Fatland

Harald Pedersen liker både tall, dyr og bønder. Nå skal revisor-bonden fra Haugesund lede Fatlands produsent-tjeneste.

39 år gamle Harald Pedersen startet 1. oktober i jobben som produsentrådgiver svin og som leder av den viktige produsent-tjenesten i Fatland.

Pedersen er utdannet revisor fra Høgskolen i Stavanger og har tidligere jobbet i PwC og Tveit Regnskap. Han er selv bonde og driver med ammeku og sau hjemme på Skokland nord i Haugesund.

Helt siden han som liten gutt var med morfaren i gårdsdrifta, har han vært interessert i landbruket.

- Jeg har alltid likt å gå i fjoset. Det kjekkeste jeg visste som liten var å bli med morfar på Felleskjøpet og på slakteriet, forteller 39-åringen.

Harald Pedersen liker å rådgi om landbruk, dyrehold og økonomi.

- Jeg er opptatt av at norske bønder skal ha en god og rasjonell drift og at de får ut potensialet som ligger i gården, sier Pedersen.

Konsernsjef Terje Wester i Fatland er veldig glad for at Harald Pedersen nå blir en del av produsent-tjenesten i Norges største private kjøttbedrift.

- Harald har en veldig stor kompetanse innenfor produsentøkonomi hos bøndene. Han har hos Tveit Regnskap samarbeidet med veldig mange dyktige bønder, og vi har hørt mye bra om kompetansen hans, sier Wester.

For Fatland er det viktig at også økonomien i norsk landbruksnæring er god og at vi også i framtida har bønder som er villige til å satse.

- Vi ønsker å bruke Haralds kompetanse, sammen med vårt dyktige rådgiverkorps, til å gi våre produsenter god støtte og best mulige råd, sier Wester.