Tur til Limousin, september 2016

Reisebrev: Til limousinenes hjemtrakter

Limousin er ikke bare feite biler. Det er også en storferase med kjøtt med lavt fettinnhold.

Limousin er en kjøttferase som i liten grad brukes til melkeproduksjon. Rasen er hornet og rød av farge. Rasen er mellomstor rase og kjennetegnes med lette kalvinger. Den har kraftig muskulatur i rygg og kryss, samt et spesielt kjøttfullt bakpart. Kjøttet har lavt fettinnhold og lav beinprosent.

Kjøttferasen stammer fra den franske regionen Limousin. Det påstås at rasen kan spores 16.000 år tilbake til hulemalerier. Stambok for rasen ble etablert i 1866. Til Norge kom rasen første gang på begynnelsen av 70-tallet.

Tur til Limousin, september 2016

Fatland og Norsk Limousin arrangerte i slutten av september tur til Frankrike og kjøttferasens "hjemtrakter". Fatland Jærens storfeformidler og -rådgiver Siv Undem rapporterer om en flott tur:

Onsdag 21. september reiste 22 eventyrlystne nordmenn til Frankrike for å oppleve gardsbesøk, limousine-avl og utstilling. Vi ankommer Toulouse i kveldingen. Pierre Roy møter oss på flyplassen og skal være vår kjentmann og guide. Til vanlig jobber Pierre i avls-organisasjonen Evolution International som nasjonal og internasjonal avlskonsulent av rasen limousin.

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Torsdag 22. september besøkte vi mr. Tamalet. Han driver med et liknende opplegg som Limousin UNIK. Kravene er litt ulike i og med de slakter kalven mellom 6 – 10 måneder og vektkravene for okse er 190 – 260 kg og for kvige 170 – 250 kg. Produsenten hadde i fjor en snittvekt på 229 kg slaktevekt. Hos mr. Tamalet går kalven sammen med mor i én måned. Da tar kalven i fra morgen og kveld, slik at den får kun to måltider med melk frem til fravenning.

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016Tur til Limousin, september 2016Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016Når kalven ikke er med mor, skal den ha maks kvile, samtidig som den får en fôr-rasjon blandet sammen av mais, protein fra soya og raps, hvete og litt høy for struktur. Kalven har en snitt tilvekst på 1400 g./dag. Mr. Tamalet har kalving hele året, 85 mordyr og ingen egen rekruttering. Det vil si at han kjøper inn alle nye påsett-kviger fra fem ulike oppdrettere. Disse mordyra blir nøye valgt ut fra egenskaper, med hovedvekt på kjøtt og tilvekst. Kyr blir inseminert med oksene Branceille og Uskudar.

Kvigene går på beite med en okse etter Isambext.  For å ha en god etterspørsel på produktene reiser mr. Tamalet to ganger i året til Paris eller andre storbyer for å profilere kjøttet sitt i butikker. De har egen nettside: http://www.irva.asso.fr/

Etter en fantastisk tre-retters lunsj tok vi turen til «Station de Moussours», en teststasjon for Limousine.

Teststasjonen har totalt 6 ansatte, 3100 mål og denne dagen hadde de også 900 dyr på gården.

Hvert år får stasjonen tilbud om kjøp av 700 okser. Av disse kjøper stasjonen 42. Disse velges ut fra registrerte opplysninger om slekt og registrerte observasjoner. Alle kjøpte okser er født i august/ september og er ni måneder gamle når stasjonen kjøper dem. I seks måneder blir opplysninger om tilvekst, lynne og eksteriør nøye registrert. Av de 42 som blir testet blir 12 slaktet, 18 auksjonert bort og 12 blir igjen.

Av de siste 12 er det ti som går gjennom nåløyet for å kunne ungdyrtestes via semin. 150 inseminasjoner i tre måneder per okse. Bøndene som bruker dosene gjør dette på kontrakt, der teststasjonen kjøper avkomma tilbake når de er ni måneder gamle. Av disse avkomma blir oksene slaktet når de er 16 måneder gamle. Kvigene deles etter vekt og alder og blir lynnetestet. Dårlig lynne vil medføre at far til kviga slaktes. Teststasjonen starter inseminering av kvigene i januar under like forhold.

Insemineringen varer i ti uker og i juli drektighetskontrolleres kvigene, samtidig som slakteopplysningene fra halvbrødrene kommer inn. Nå har teststasjonen opplysninger om: slakteverdier, tilvekst, fruktbarhet og lynne. Kvigene er ca. 25 mnd ved kalving. Normal kalvingsalder for Limousin-kviger i Frankrike er når kviga er 3 år. Grunnen til dette er at de ønsker å kartlegge kalvingsvansker grundig, for å møte et internasjonalt marked.

Ellers registreres fødselsvekt, moregenskaper og eksteriør på juret. Melkemengde blir registret når kalven er 120 dager. Da veies kalven før og etter den har drukket melk morgen og kveld. Kalven blir fravendt ved sju måneders alder. Kvigene blir på nytt inseminert og fruktbarhet registreres. Drektige togangs-kalvere blir auksjonert bort i august.

Til slutt er det to eller tre kandidater igjen til oksekatalogen. Dette året er det Frascati (bra på melk, kalving, fruktbarhet og moregenskaper) og Fumaroli (bra på melk, kjøtt og fruktbarhet) som er plukket ut. For neste år kan det se lyst ut for Grenache, Gstaad og Givay. Men de er ikke testet for moregenskaper ennå. Dette blir spennende J

Fredag 23. september reiste vi til Poitiers og til den nasjonale Limousin-utstillingen. Fantastisk syn! Her seier bilder mer enn ord!

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016 Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016Tur til Limousin, september 2016

Etter nok en treretters lunsj tok vi turen innom en produsent med sterk tilknytting til Evolution International. Pierre setter opp avlsplan for besetningen og bruker 20 ulike okser. De har 220 mordyr på gården med full fremfôring. Selv beholder det 50 kviger til eget påsett. De meiner at dyr som ikke er gode nok for dem heller ikke gode nok for andre. Dermed blir de slaktet. De velger kvigene ut fra egenskaper som slakteegenskaper, lynne, bein og genetikk. Oksene slaktes ved 14 måneders alder. De har en snitt tilvekst på 1480 g./dag og en snitt slaktevekt på 428 kg levende-vekt. Snitt pris for slaktet er 3,85 euro/kg.

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016 Lørdag 24. september reiste vi til en biff-ring i Castelnau Barbarens. 11 oppdrettere leverer kalver og kyr til biffringen for fremforing til sluttprodukt. Biff-ringen trekker 3 euro per dag per dyr, for å dekke utgifter til lønn, forsikringer, bygg, strø og fôr. Normalt sitter oppdretter igjen med et snitt på 1080 euro per dyr. Normalt kommer ungdyra inn når de er ca fem-seks måneder gamle (230 kg).

De vaksineres før ankomst for BRSV, BCoV og snylterbehandles også. De har 1 prosent svinn på biff-ringen. Dyrets eier utbetales da en engangssum på 800  euro gjennom forsikringsordninger. Kviger og okser som slaktes ved 11 måneders alder går til markeder i Italia, Hellas og Paris.

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016Her fôrer også oppdretterne kyr opp til slakt for 5,5 euro/dag. Etter seks måneders oppfôringstid, har de en snitt slaktevekt på kyr på 550 kg. Kyr går til det franske markedet.

Oppdretterne har også oppstalling av liv-kviger på biff-ringen til samme pris som for slakt av ungdyr (3 euro /dag)

Etter lunsj besøkte vi to produsenter.

Tur til Limousin, september 2016

Den første vi kom til hadde sluttet med melk for tre år siden. Han hadde solgt alle holstein-kyrene og kjøpt 14 drektige stambokførte kviger til 2300 euro pr stk. Han valgte Limousin på grunn av moregenskaper, lynne og økonomi. Han lar kalven gå sammen med mora i seks måneder. Når han tar fra kalvene ligger de på en snittvekt på 350 kg. Når de er sju måneder sender han de til biff-ringer i Italia. Han inseminerer alt. For å få til det, tar han alle dyra inn om kvelden. Da får han kontrollert for brunst, og skryter av en tilslagsprosent på 90. Oksene han benytter er Chatlain (har bra med kjøtt, melk, god fruktbarhet og gode kalvinger) og Anikdote (som gir bra kalvinger, har gode moregenskaper og godt med kjøtt)

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Den andre produsenten sluttet med melk for fire år siden, og har i dag tilpasset seg et spesialmarked på kalv i Italia.

Tur til Limousin, september 2016Her jages kyrne ut og inn to ganger til dagen. Kalvene ligger å koser seg på halmsenger med vifter i taket, fluefangere og duker hengt opp for at de ikke skal forstyrres. Kalvene kjøres av bruker selv og leies inn til slakteren. Kalvene får kun melk i fem måneder. På slutten kan de drikke 24 liter på et måltid. Dette medfører at jernnivået i blodet jevnlig må kontrolleres. Blir det for lavt, slutter de å vokse og blir det for høyt, blir kjøttet rødt og prisen faller drastisk. Når kalven skal drikke så mye melk på et måltid seier det seg selv at mor ikke har nok. Så bonden har fire kyr (en holstein og 3 brown swiss) han melker ekstra ved hjelp av et lite aggregat. Svært arbeidskrevende i fem måneder, men han kunne oppleve en kilopris på 10 euro.

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Tur til Limousin, september 2016

Alt i alt var det en svært lærerik tur i lag med svært trivelig gjeng fra øst og vest. Nye tanker og ideer har vi tatt med oss heim. Og vi i Fatland vil takke for et veldig bra opplegg fra Pierre og Evolution International og Bjørn Østebrød med Limousin-foreninga. Tusen hjertelig takk!