DSC 4833-kopi

Prisløype storfe sommer/høst 2020

Det legges opp til Fatland Ekstra på kr. 0,50 i uke 30, og kr. 1,00 i uke 31.

Denne fjernes så når engropris stiger med kr. 1,50, 3. august.

31. august går avregningspris ned kr. 0,50.

Så kommer vi til telledato og der går prisen samlet sett ned med kr 3,00 per kilo.

16. november stiger engroprisen med 1.50 igjen.

Slik ser da prisløypen ut:

Andre endringer:

01.juli 2020: Kvige 2020 starter med 3,00 pr kg. for kviger over klasse O. Dette tillegget gjelder til 30. september 2020.

01. august 2020: Angustillegget reduseres med kr. 3,00 til kr. 4,50.

07. september 2020: Kjøttfetillegget reduseres med kr. 1,00 til kr. 2,00. Dette øker til kr .3,00 igjen 30. november.

14. september 2020: Fatland Kilo pluss 350 reduseres med kr. 0,50 til kr 1,50. Denne øker til kr. 2,00 igjen 30. november.