Informasjonsmøte fôrsituasjonen juli 2018

Over 3.000 har sett info-møte om fôrsituasjonen - har du?

Tørken og den alvorlige fôrsituasjonen bekymrer. Fikk du ikke med deg Fatlands store informasjonsmøte, har du forsatt sjansen.

I tillegg til at 150 interesserte onsdag kveld fant veien til informasjonsmøte hos Fatland Jæren, har over 3.000 unike brukere nå sett direkteoverføringen på Fatlands Facebook-sider, enten direkte eller i opptak. Den massive interessen forteller mye om fôr-situasjonen i Sør-Norge.

Også NRK Rogaland var til stede.

Her kan du se møtet i opptak:

Del 1:

  • Hvordan berge mest mulig grovfôr og hvordan håndtere tørkeskader? ved Norsk Landbruksrådgivning/Ole Arnfinn Røysland.
  • Alternative løsninger for for hvordan klare seg med lite grovfôr, bruk av kraftfôr/ alternativ fôringved Fiskå Mølle (Leif Kåre Gjerde) og Felleskjøpet Rogaland Agder (Marte Johannessen).

Del 2:

  • Regelverk knyttet til avlingsskadeerstatning ved Fylkesmannen i Rogaland/Nono Dimby.
  • Markedet for storfekjøtt og Fatlands kapasitet ved Terje Wester, konsernsjef Fatland.
  • Livdyrsituasjonen ved Siv Undem, livdyrsjef i Fatland.

Her er også presentasjonene fra møtet:

Norsk landbruksrådgivning: Kva skal me finne på i tørken?

Fiskå Mølle: Kraftfôr som erstatning for grovfôr, tilgang og prisforventninger for korn og fiberråvarer, import av grovfôr

Felleskjøpet Rogaland Agder: Fôring med lite grovfôr

Fylkesmannen i Rogaland: Erstatning ved klimabetinga skade

Fatland: Markedet for kjøtt, kapasitet, hva bør du gjøre?

Noen bilder fra møtet