Bilder fra årsberetningen 2017.

Ønsker mer moderne markedsreulering

Inge Fatland tar til orde for nye grep for å bringe saue- og lammekjøttmarkedet i balanse og dermed få til mer robust økonomi i saueholdet. Også markedsreguleringsordningen for storfe er moden for en oppdatering.

Les hele saken Kjøtt & eggprodusenten 2019-1, side 10-15.