20191011 074223

Ombygging ved Fatland Oslo påvirker slakteaktiviteten

Slakteriet i Oslo bygges ut og moderniseres. Innspurt og innkjøring av anlegget påvirker slaktedager og -kapasitet.

"Nye" Fatland Oslo skal være tilbake i full drift fra mandag 11. november. Fra lørdag 26. oktober vil ombyggingen påvirke slakteaktiviteten på svin, storfe og småfe på følgende måte:


Det nye bygget, som nå er under ferdigstillelse, er på rundt 520 kvadratmeter. Av dette skal slakteriet disponere ca. 400 kvadratmeter til ny skollelinje, mens Fatland Salg skal disponere rundt 100 kvadratmeter.

Utbyggingen og modernisering gir Fatland Oslo enda bedre driftsstabilitet og tilbud til våre produsenter. Det nye anlegget vil også legge til rette for et enda bedre arbeidsmiljø og slakt med enda bedre kvalitet.


I full drift

26.okt
27.okt
28.okt
29.okt
30.okt
31.okt
01.nov
02.nov
03.nov
04.nov
05.nov
06.nov
07.nov
08.nov
09.nov
10.nov
11.nov
Gris/PurkeMax 500
prøveslakting 100
Storfe

Sau
Prøveslakte sau 200
Slaktestans = merket rødt

Slakting pr dyreslag= merket grønn