20191011 074223

Ombygging ved Fatland Oslo påvirker slakteaktiviteten

Slakteriet i Oslo bygges ut og moderniseres. Innspurt og innkjøring av anlegget påvirker slaktedager og -kapasitet.

"Nye" Fatland Oslo skal være tilbake i full drift fra mandag 11. november. Fra lørdag 26. oktober vil ombyggingen påvirke slakteaktiviteten på svin, storfe og småfe på følgende måte:


Det nye bygget, som nå er under ferdigstillelse, er på rundt 520 kvadratmeter. Av dette skal slakteriet disponere ca. 400 kvadratmeter til ny skollelinje, mens Fatland Salg skal disponere rundt 100 kvadratmeter.

Utbyggingen og modernisering gir Fatland Oslo enda bedre driftsstabilitet og tilbud til våre produsenter. Det nye anlegget vil også legge til rette for et enda bedre arbeidsmiljø og slakt med enda bedre kvalitet.