Smågris

Obligatorisk e-læringskurs i dyrevelferdsprogrammet for gris

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bøndene og forbrukerne. Derfor har svinenæringen etablert et dyrevelferdsprogram for å sikre god dyrevelferd for alle norske griser.

Fra 1. juli 2019 ble alle besetningstyper, også de som har purker, omfattet av det som nå heter dyrevelferdsprogrammet for svin. Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.


Som en obligatorisk del av dyrevelferdsprogrammet for svin og en basisopplæring, har Animalia i samarbeid med Norsvin utviklet et e-læringskurs for dyreeiere og røktere. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet. Fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.

Tilgang til kurset fåes via Animalia


Kursets innhold har fokus på praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris. Læringsdesignet er lagt opp med tegnede figurer og animasjoner for god og forenklet fremstilling av læringsinnholdet.

Deltakeren får en innføring i hvordan jobbe med observasjon av dyra, opplæring i grisens normale atferd, hvordan følge opp sjuke og skadde dyr, og eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning. Kursinnholdet er lagt opp til at deltakeren skal kunne omsette ny kunnskap til god praksis i fjøset.

God dyrevelferd gir bedre helse hos dyra, trivsel på arbeidsplassen og større økonomisk avkasting.


Introduksjonspris frem til 1.1.20

  • Kr. 500,- for dyreeier / 1 lisens (eks mva)
  • Kr. 250,- for røkter(e) ved kjøp av flere lisenser (eks mva)

Ordinær pris etter 1.1.20

  • Kr. 800,- for dyreeier / 1 lisens (eks mva)
  • Kr. 400,- for røkter(e) ved kjøp av flere lisenser (eks mva)

Pakkepris til skoleklasser eller større grupper – ta kontakt med Animalia.