DSC 8977

Nye tilskudd og nye priser på ull

1. september kom det nye tilskuddssatser på ull, basert på jordbuksforhandlingene fra i vår.

Der ble det vedtatt at nye tilskudd skulle være med og bidra til satsing på kvalitetsull, i form av større differanse på tilskudd til ull av god og dårlig kvalitet.

Fatland Ull prisliste 2016
Last ned ullprislisten her

Resultatet av denne endringen førte til høyere tilskudd på de beste kvalitetene, hovedsakelig enerkvaliteter av hvit ull. For en del ull med lavest verdi og kvalitet, ble resultatet at tilskudd til ull ble fjernet. Dette gjelder ullkvaliteter som B2, H2, H3, V og C2S. Disse kvalitetene vil i realiteten nesten være uten verdi når tilskuddene nå tas bort.

Fatland ønsket sammen med resten av ullbransjen å beholde tilskudd på alle kvaliteter, men dette forslaget ble ikke tatt til følge.
Det betyr at det fra denne høsten vil bli et mye større skille på pris og tilskudd for ull av god og dårlig kvalitet. For deg som produsent blir det ekstra viktig og ha fokus på ullkvalitet om du ønsker å få best mulig betaling for ulla.

Hva kan du gjøre for å få god ullkvalitet?

  • Bruk en vær med god ullkvalitet.
  • Hvit ull gir bedre betalt enn farget ull
  • Hold ulla ren, unngå høy, halm og fôrrester i ulla, og at ulla blir tilskitnet.
  • Klipp til rett tid. For mange vil det være best å klippe vår og høst, for de som har gode nok fôringsmuligheter kan produksjon av helårsull være det rette, dvs. bare klipping om våren.
  • La ulla tørke, unngå og klippe og pakke sekker med våt ull.
  • Hold klippeplassen ryddig og ren, og ta bort merkemaling, borrer, høy og rusk fra ulla.
  • Klipp og pakk fellen for seg, og skill lår,buk og haleull for seg og i egne sekker.
  • Klipp og pakk den hvite ulla først, og ta den farga ulla til slutt.
  • Pakk ulla skikkelig, og bruk papirsekker med mellomlegg mellom hver fell.
  • Merk sekkene tydelig med navn, adresse, evt prod. nr. og antall kolli.