DSC 8977

Nye telledatoer – her er oversikten!

Våren 2017 lanserer Landbruksdirektoratet nytt søknadssystem for produksjonstilskudd. Det betyr nye søknadsfrister, nye telledatoer og nytt elektronisk søknadsskjema.

I 2017, som er et overgangsår, vil det bli tre søknadsomganger, med telledatoer: 01.01.2017 etter gammel ordning (sau over 1 år), 01.05.2017 med ny ordning (sau født til og med året før, dvs. 2016) og 01.10.2017 med ny ordning.
Vi vil også informere om at tilskuddet til lammeslakt for kvalitet O, eller bedre, nå blir utbetalt på avregning fra slakteri og utgjør 500 kr. f.o.m. 01.01. 2017.

Her er en oversikt:
Telledato
Søknadsfrist
Utbetaling
Hva skal omsøkes/registreres
01.01.2017
20.01.2017
Juni 2017
 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2016.
 • Husdyrtilskudd (gammel ordning som tidligere). Sau over 1 år. Satser vedtatt i Jordbruksavtalen 2016.
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon for 2016.
 • Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser for 2016.
01.05.2017
15.05.2017
Februar 2018
 • Husdyrtilskudd(ny ordning). Sau født til og med året før(dvs. 2016). (Husdyrtilskudd på sau skal kun telles én gang pr. år).
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon for 2017.
 • Registrere dyr som grunnlag for avløsertilskudd 2017.
 • Registrere dyr som gir grunnlag for tilskudd for grovforareal 2017.
01.10.2017
15.10.2017
Februar 2018
 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017.
 • Tilskudd til økologisk areal og husdyr for 2017.
 • Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser for 2017.
 • Areal- og kulturlandskapstilskudd for 2017.
 • Tilskudd til dyr på beite i 2017.
 • Tilskudd til dyr på utmarksbeite i 2017.

På Landbruksdirektoraet sine nettsider kan du leser mer om omleggingen.