KSL%20foto%20Matmerk

Nye endringer i årets KSL-sjekkliste

I årets KSL-sjekkliste er det gjort flere endringer. Den sendes ut på papir for siste gang.

I husdyrstandarden legges det spesielt vekt på å forhindre smitte mellom husdyr, kontakt mellom husdyrbesteninger, og forebygging av bakterien LA-MRSA.

I plantestandarden gjelder endringene plantehelse, integrert plantevern, omsetning av planter og produksjons- og arbeidsmiljømål.

De nye endringene gir retningslinjer for et godt kvalitetssystem som ivaretar produksjonsutvikling og en sikker arbeidsplass. KSL-sjekklista finner du på KSLs nettside fra 10. oktober.

– Sjekklista samler alle lover og regler som bonden må følge, og oppdateres i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, faglagene og varemottakerne, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Siste år med KSL på papir

I år er siste gang sjekklista sendes ut på papir. Fra neste år må alle gjøre egenrevisjonen på nett.

– Alle som får sjekklista på papir i år får også tilsendt en guide som viser hvordan egenrevisjon gjøres på nett. I tillegg finnes det en mer detaljert guide under KSL-hjelp på ksl.no, sier Roterud.

Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet har vært en viktig del av sjekklista i tre år. Det har bidratt til økt fokus på bondens arbeidssituasjon og helse. Revisorene melder om at HMS-arbeidet på gårdene er forbedret, men det er fortsatt et område det må jobbes videre med.

– Matmerk sender ut viktig informasjom om KSL via e-post og SMS. Sørg for at kontaktinformasjonen din er oppdatert for å få nødvendig informasjon fra oss, sier Roterud.

Lykke til med KSL-arbeidet og egenrevisjonen!

Hva er sammenhengen mellom KSL og Nyt Norge? Se video som forklarer.

Les mer på Matmerk KSL