matingvannet

Ny telledato for sau 2017

Endringen i produksjonstilskudd for sau gjør at det i 2017 blir en ekstra telledato.

Det blir dermed tre telledatoer å forholde seg til. Her er datoene:
Dyretelling: 01.01.2017 (søknadsfrist 20.01.2017) og 01.05.2017 (søknadsfrist 15.05.2017)
Sau på beite: 01.10.2017 (søknadsfrist 15.10.2017)
Tellingene i mai og oktober vil ha utbetaling i 2018.
I 2018 faller januartellingen, bort og gjeldende datoer blir 1. mars og 1. oktober.
Vil du lese mer, se nederst på side 37 i veiledningshefte for produksjonstilskudd.