IMG 0896

Ny produsentrådgiver:Tore på saue-sporet

Tore Oftedal er ny produsentrådgiver for småfe ved Fatland Jæren. Dermed styrkes rådgivningstjenesten.

  • Aller mest gleder jeg meg til å være dere bøndene og sauene er: Ute på bygda, sier 34-åringen som i august for fullt starter som småfe-rådgiver i Fatland.

Tore Oftedal skal ha Fatland Jæren som base, men vil også være en god ressurs for småfeprodusenter tilknyttet Fatland Ølen og Fatland Oslo.

I tillegg til faglig rådgivning om husdyrbruk, driftsrutiner, byggløsninger, fôring, stell og slakteplanlegging, vil Oftedal også kunne treffes når du til høsten ringer innmeldingen ved Fatland Jæren.

Tore Oftedal og familien driver selv med sau og ammekyr på Berge i sauekommunen Gjesdal. Etter 20 år med sauehold gleder han seg til å rådgi Fatland-produsentene på en best mulig måte.