rrxfaebygmmxwktfdkqeq

Ny innmeldingsordning for kadaver

I løpet av 2016 vil innmelding for henting av døde dyr foregå elektronisk.

Fra 2016 vil alt av innmeldinger av døde dyr gå direkte til Norsk Proteins egen logistikkorganisasjon på Hamar. Der vil rutene planlegges og optimaliseres, for så å gå direkte ut til kadavarbilene.

Leverandøren melder inn sin henting så snart dyret er dødt, via en ny nettbasert innmelding på kadaver.norskprotein.no. Fra bestilling til henting kan det ta inntil fem dager.

Norsk Protein skriver på sine nettsider at hovedmålet med denne endringen er at vi ønsker å gjøre tjenesten mer effektiv, lønnsom og mer brukervennlig.

Den nye innmeldingsordningen er allerede innført på Østlandet og i deler av Sør-Norge. I Rogaland og Hordaland blir systemet trolig innført fra 22. august.

Det vil bli sendt ut SMS til den enkelte produsent når ordningen blir innført der du holder til. Inntil omlegging må du ringe direkte til transportør, som før.

Slik gjør du det:

Bønder med dyrehold, logger seg inn på den nye innmeldingstjenestenmed sitt brukernavn og passord som de allerede har fått tildelt av produsentregisteret.

Firmakunder registrerer seg på www.kadaver.norskprotein.no, for å opprette bruker.
Mindre mengde slakteavfall og døde dyr

Privatkunder som skal levere hest bruker også den samme tjenesten og betaler direkte ved bestilling.

Ved bestilling av henting er det enkelt å legge inn nødvendige opplysninger, med tanke på referanse/merking av faktura, samt diverse opplysninger om hentested og andre merknader.
www.kadaver.norskprotein.no har du hele tiden mulighet til å se din historikk, skrive ut kvitteringer og endre dine opplysninger.

Den største forskjellen fra tidligere er at innmeldingen og andre forespørsler angående kadaverhenting går direkte til Norsk Protein og ikke lenger til de forskjellige transportørene.

Kilde: www.norskprotein.no