Berit Pettersen (til høyre) har jobbet med sau siden 1988. Fra 9. juni overtar Arnhild Skjørestad som produsentkontakt.

Nå skal Berit ligge i lyngen

Berit Pettersen pensjonerer seg og Arnhild Skjørestad overtar som produsent- og Sauekontrollen-kontakt.

- Hva jeg skal gjøre nå? Ligge i lyngen i heia og høre på stillheten, haha! Være medmenneske for mine nærmeste og rett og slett være til stede, sier Berit Pettersen.

Nå pensjonerer hun seg. 9. juni er siste arbeidsdag etter å hatt sau som jobb siden 1988. I Fatland startet hun i 1994 først som ullklassifisør ved ullstasjonen på Nærbø, før hun i 2005 ble hentet inn som produsentrådgiver ved Fatland Jæren på Hommersåk. Men Pettersen har helt siden 1988 jobbet med sau, da i Sauekontrollen både i Nortura og Tine.

Hun har også vært kåringsdommer og gjennom årene lagt ned svært mange timer også for Norsk sau og geit. I Fatland har hun hatt ansvar for Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) og Sauekontrollen

Brenner for Sauekontrollen

Nettopp Sauekontrollen har vært et hjertebarn for Pettersen. Den landsomfattende husdyrkontrollen for småfe legger også grunnlaget for avlsarbeidet på sau i Norge. Det er i dag over 5.200 medlemmer i Sauekontrollen.

Med denne husdyrkontrollen får brukerene en helhetlig oversikt over dyrene og produksjonen fra fødsel til slakting. Dette gjør at produsentene kan analysere resultatene i egen besetning og eventuelt gjøre endringer og forbedringer i produksjonen.

- Sauekontrollen er et fantastisk verktøy. Jeg skulle ønske enda flere produsenter brukte Sauekontrollen for å bedre økonomien i saueholdet, mener en engasjert Pettersen.

Konsernsjefen takker: - Dyktig på sau, veldig god pedagog

Konsernsjef Terje Wester i Fatland takker Berit Pettersen for hennes innsats som god rådgiver for
saueprodusentene i Fatland over mange år.

- Da Berit startet med sauekontrollen for Fatland gav vi henne mye arbeid og frie tøyler. Med den store kunnskapen Berit kom med, så vi fort gode resultater av arbeidet, sier Wester.

- I tillegg har Berit gjort en kjempejobb med KSL i Fatland, et tema som var omdiskutert i starten, men som nå er veldig godt etablert blant bøndene. Berit har veiledet og svart på spørsmål, hjulpet til med egenrevisjoner og kommet med forslag til forbedringer i systemet. Berit er dyktig på sau og en veldig god pedagog. I tillegg har hun vært en veldig god kollega for oss i Fatland. Vi ønsker deg en lang og aktiv pensjonist-tid! sier konsernsjef Terje Wester.

Varierte dager

En produsentrådgivers arbeidsdag er skjelden lik. Mye av tiden brukes på PC og i mobiltelefon med produsentene. Men er ikke få sauehus og produsenter som opp gjennom årene har hatt besøk av Pettersen.

- Fatland har vært en fantastisk arbeidsplass med stor variasjon, godt arbeidsmiljø og mye kontakt med kjekke produsenter. I arbeidet som produsentrådgiver har jeg i alle år tatt med meg noe Ole Fatland fortalte meg: Det som er godt for bonden er godt for Fatland. Og det som er godt for Fatland er godt for bonden, sier den kommende pensjonisten.

Arnhild Skjørestad overtar

Ordene fra Ole Fatland er også noe Arnhild Skjørestad tar med seg nå hun nå overtar som produsentkontakt og Sauekontrollen-kontakt etter Berit Pettersen. Skjørestad er utdannet agronom og har vært saue- og melkebonde i 30 år. Hun har også ti år bak seg som kåringsdommer.

Mange produsenter som har ringt innmeldingen ved Fatland Jæren har allerede snakket med henne.

- Det er bare å ta kontakt, sier Arnhild Skjørestad.