rrxfaebygmmxwktfdkqeq

Nå kommer avregningene på e-post

Oppdatert e-postadresse er viktig for at du skal få avregningene raskt.

Fatland er et moderne slakteri og vi tar stadig i bruk ny teknologi på våre slakterier og avdelinger for å være mest mulig effektive og konkurransedyktige.

Avregningene fra Fatland vil nå komme på e-post til deg som har e-postadressen registrert hos oss, i tillegg til at dere kan finne alle avregninger når dere logger på slakteweb-en hos Fatland.

Vi slutter å sende ut på papir. De som fortsatt vil ha avregningene på papir, må gi beskjed til oss om det!

Først i landet av de privateide

Fra nå av vil Fatland også rapportere inn slakteavregningene via Landbrukets Dataflyt-prosjekt, som det første privateide slakteriet i Norge. Dette betyr at alle data vil komme fram til ditt regnskapskontor, hvis disse har en avtale med Dataflyt. Her blir avregningene automatisk bokført, og dette sparer alle parter for arbeid og kostnader.

Avregninger på livdyr er foreløpig ikke klar for Dataflyt-prosjektet, men vi forventer at dette er på plass i løpet av andre halvår 2017.

Har vi e-postadressen din?

Det er viktig at vi har riktig e-postadresse. Du kan selv oppdatere din adresse via slakteweb-en. Dere som ennå ikke har egen konto til slakteweb kan sende en e-post til: avregning@fatland.no og be om dette. Da vil dere få brukernavn og passord tilsendt.