HMSkurs

Mange vil bli enda bedre på HMS

Mange produsenter har vært på kurs og fått seg bevis på at de kan grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhet.

Marianne Jåtten og Nancy Marlen Jåtten (bildet) var bare to av deltakerne som etter kurset hadde synlig bevis på at de kan grunnleggene HMS i landbruket.

Ulykkesrisiko, støy, brannsikkerhet, ergonomi, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø og arbeidsgiveransvar.

Det var bare noen av temaene i kurset "Praktisk HMS-arbeid" som ble gjennomført i høst. Arrangører var  Norsk Landbruksrådgivning og Fatland.

Kurset gir deltakerne en grunnleggende innføring i HMS-arbeidet. Kursets 12 timer er delt opp i gruppeveiledning sammen med lærer, egenstudie hjemme foran datamaskinen og et gårdsbesøk sammen med lærer.

Kurset vektlegger  systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Etter kurset er deltakerne i stand til lage egne HMS-dokumenter og finne fram i aktuelt lovverk.