HMS-kurs vinteren 2017

Lærerikt HMS-kurs

15 bønder har de siste månedene lært mer om helse, miljø og sikkerhet på egen gård,

Kurset ble gjennomført av Norsk Landbruksrådgivning HMS og Fatland Jæren. Kurset ble innledet med en teoridel før jul, før en nettbasert prøve og et gårdsbesøk hos Per Kristian Eiane i Time.

Der ble ulike kurstemaer diskutert og gjennomgått: Brannvern, rømningsveier, brannslukkingsapparat, brannslanger og alt som har med brann å gjøre. Også andre farer på en gård ble gjennomgått: Mangler det rekkverk? Kan noen skade seg? Hvilke helsefarlige kjemikalier finnes og hvordan unngår og sikrer vi disse? Støvproblematikk og bruk av støvmasker ble også gjennomgått. Det ble også tid til en matbit og kaffe før utdeling av kursbevis.

De 15 kursdeltakerne driver med gris, sau, storfe og noen hester. De tar nå med seg det de har lært hjem til egen gård.

HMS-kurs vinteren 2017

Teori av May Ann Levik fra Norsk Landbruksrådgivning. Her sammen med vert for det avsluttende, praktiske befaringen, Per Kristian Eiane.

HMS-kurs vinteren 2017

Omvisning på gården.

HMS-kurs vinteren 2017

Omvisning i ridehallen.

HMS-kurs vinteren 2017

Omvisning i smalhuset.

HMS-kurs vinteren 2017

HMS-kurs vinteren 2017

Her er det verneutstyr og masker mot støv og lignende som blir vist.

HMS-kurs vinteren 2017

Hundene på gården likte godt å sitte i fanget. De måtte jo og få være med.

HMS-kurs vinteren 2017

Til slutt ble kursbevis utdelt. Gratulerer alle kursdeltakere!