Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku

Her er tre historier om tre familiar på Haugalandet i Rogaland som alle har satsa på ammekyr.

Nytt fjos til jul

Eirik Dahle og Ingrid Merete lobekk Dahle frå Tysvær flytta inn i nytt fjos nå til jul. Der er plass til 52 ammekyr, i tillegg til full framfôring. Både to- og firbeite  trivs i nyfjoset. Ungane Katie (7 år) og Haley (4 år) likar seg aller best i kalvegjømme. Familien har hatt det veldig travelt i innspurten, men kom i mål til jul. Dei har hatt dyra i leigefjos fram til nå. Kjekt med ammeku på Haugalandet
Kjekt med ammeku på Haugalandet
Kjekt med ammeku på Haugalandet.
Kjekt med ammeku på Haugalandet.
Kjekt med ammeku på Haugalandet
Kjekt med ammeku på Haugalandet

Heile familien engasjert

Odd Magne og Tora Marvik Kvame, med ungane Severin (8 år), Anbjørn (7 år) og Olai (2,5år), kjøpte i starten av 2016 garden i Tysvær på den frie marknaden.
- Me bestemte oss for å starte med ammeku fordi dette interesserer oss mest og er etter vårt syn ei god driftsform på denne garden med dei ressursene me har til rådighet, fortel dei.

Dei starta med å hente inn informasjon og prisar på løysingar og diverse utstyr.

- Me søkte Innovasjon Norge om nokre midlar, Sjølve ombygginga av det gamle grishuset har gått tåleg greit, sjølv om det dukka opp utfordringar undervegs. Me enda opp med 24 liggebåsar på ku-sidå og plass til 23 ungdyr til oppfôring. Me satsar på vårkalving og slakting ved 16-18 mnd. alder. Me kjøpte inn 13 drektige kyr og kviger som alle kalva i vår. Har nå 18 drektige kyr. Me ynskjer å drive med både kryssing av rasar og reinrasa dyr(Charolais). Alle i familien er engasjerte i satsinga. Ungane synes dette er svært spennande og er ikkje vanskelige å be når ein skal ut i fjoset.

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Kjekt med ammeku på Haugalandet

Ammeku, sau og gris

Trond Berge i Ølensvåg har sett opp nytt ammekufjos i høst. Fjoset har eteplasser til 40 kyr, står i beitet og dyra går ut og inn som dei vil. Framfôring av okse har han i eit anna hus på garden. Han har og 40 vinterfora sau og fullkonsesjon smågrisproduksjon.

Sonen Sebastian (11 år) likar å vere med å stella med kyr og kalvar. Broren Tor Andre (15 år) var i grishuset då bildet blei tatt.

Kjekt med ammeku på Haugalandet.

Kjekt med ammekyr på Haugalandet.

Kjekt med ammekyr på Haugalandet.

Kjekt med ammekyr på Haugalandet.

Vil du ha meir informasjon om satsing på ammeku? Ta kontakt med våre flinke produsentrådgjevarer:

Produsentkontakt Ølen
Bjørn Magne Stople
Mobil 98 24 22 10
Send e-post

Produsentrådgiver storfe Jæren
Guro Hansen
Mobil 95 89 63 20
Send e-post

Livdyrsjef/storferådgiver Jæren
Siv Undem
Mobil 99 71 23 51
Send e-post

Produsentkontakt/livdyr Oslo
Dag Bråthen
Mobil 95 12 86 15
Send e-post