Mitt innlegg (1)

Kjære Fatland-produsent, kollega, kunde og forbruker

Vi er inne i en annerledes tid.

Hele Norge er rammet av Korona i en eller annen form. Vi står midt i en krise, som minner oss på at samhold og felleskap er viktigere enn noen gang. Pandemien rammer samfunnet og mennesker ulikt. Men for de som er rammet, uansett form, ­er det hardt og brutalt.

Vi i Fatland vil gjøre det vi kan for at hverdagen skal gå rundt. Matproduksjon er en samfunnskritisk funksjon, og vi har sammen med våre 5000 bønder en viktig jobb å gjøre – hver dag.

Vi har hørt på myndighetene sine råd og iverksatt tiltak for å redusere risikoen for smitte ved våre anlegg, og i kontakt med kunder og leverandører.

En veldig stor del av våre medarbeidere er direkte involvert i slakting, skjæring, foredling, pakking og transport. De møter på jobb som vanlig, og er glad for det.

Korona-situasjonen minner oss på at vi er sårbare og at det vi ellers tar som en selvfølge, ikke er det! Norske forbrukere er glade i norsk landbruk, men dette kan være vanskelig å oppdage i den mediedekningen vi har hatt i 2019 og tidlig i 2020.

De stemmene som mener at kua er det største klimaproblemet, har kommet lett til forsidene. Nå ser vi at den norske matproduksjonen er viktig, og media sin oppmerksomhet er mer i tråd med hva folk tenker.

Korona-tiltakene har i stor grad samlet nasjonen om det nære, og om at alle skal gjøre en innsats for å ta vare på de som er i risiko-gruppene. Norsk landbruk og matproduksjon gjør dette mye enklere, og det er også en verdiskaping som fungerer hver dag, 365 dager i året.

Fatland forstår at mange bønder er urolige

Vi er alle opptatt av å holde oss friske, og for en bonde ligger det et ekstra ansvar og stelle dyrene hver dag. Mange trenger arbeidskraft fra utlandet, for å få driften til å gå, spesielt de som driver grøntproduksjon.

Mange viser støtte til bonden nå. Folk ønsker å kjøpe produkter som de leverer. Det sikrer bondens inntekt. I tillegg jobber faglagene og våre organisasjoner som NHO Mat og Drikke og Kjøttbransjens Landsforbund godt for å sikre at rammebetingelsene er best mulig.

Bøndene har små marginer i sin produksjon, og Fatland vil etter påske gi bedre betaling for gris og storfe. Vi mener at bonden sin økonomi må styrkes, og da er dette vår måte å bidra til det.

Vi ønsker at bøndene skal ha en inntekt som gjør det interessant å satse videre, og sikre at rekrutteringen til landbruket er god.

Vi har også en forventning til at Bondelaget og Småbrukarlaget får gjennomført jordbruksforhandlinger som går på pris nå i vår. Dette slik at bøndene får et nødvendig prisløft fra 1. juli. Kostnadsutviklingen i landbruket er betydelig.

Vi avslutter med noen lyspunkt

Fatland har sett en kraftig økning i salget i mars, og hittil i april. Fatland har den største delen av salget direkte til dagligvare, og vi ser at folk prioriterer å handle god mat når de må holde seg mer hjemme.

De siste fire ukene har vi økt salget med sirka 20 prosent. Myndighetene har i praksis stengt grensehandelen, og dette tror vi også betyr veldig mye for salget, spesielt i Øst-Norge.

Helt avslutningsvis vil jeg gi ros til ansatte, leverandører og kunder for å legge til rette for at ting skal gå bra!

En ekstra stor takk fra oss i Fatland ­– til de utenlandske ansatte som har avlyst hjemreisen for å besøke familien. Dette for å kunne gå på jobb og hjelpe oss å holde produksjonen oppe. De har ofret mye for oss, og det setter vi stor pris på.

Det er også viktig for oss å rose myndighetene for en veldig god dialog, og for å gi oss i matbransjen god hjelp til å løse utfordringene som kom så plutselig. Politikere og byråkrater har jobbet hardt for å gi oss løsninger vi kan leve med – samtidig som situasjonen har vært veldig krevende.

Med ønske om at alle holder seg friske: God påske.

Vennlig helsing fra Terje Wester.

konsernsjef i Fatland.