utropstegn Side 1

Kassasjonsrapporter sendes digitalt

Inntil videre blir kjøttkontrollrapportene også sendt ut på papir sammen med avregningen fra Fatland.

Fra 2. mai sender Mattilsynet post digitalt. Også kjøttkontrollrapporter med vedtak om kassasjon sendes ut elektronisk. Virksomheter mottar nå rapportene via Altinn, mens privatpersoner mottar post fra Mattilsynet gjennom Digipost eller e-Boks.

De fleste kassasjonene blir sendt ut samme dag som dyret ble slaktet og du som produsent kan gå inn og lese rapporten. Dersom det er en klage på en avgjørelse så er dyret fremdeles tilgjengelig.

Virksomheter: Slik mottar du post fra Mattilsynet digitalt
Privatpersoner: Slik mottar du post fra Mattilsynet digitalt

Inntil videre vil Fatland fremdeles sende ut kjøttkontrollrapporter direkte til produsent, sammen med avregningen, i papirform.