AdobeStock 174911383

Informasjon om endring i bonus på slaktegris og slaktegris kombinert

Som varlset endert vi våre bonuser på slaktegris 02.06.20.

Endringer som er gjort:

  • Innført «Tillegg for RETT innmelding» kr 0,70 pr. kg
  • Innmelding tirsdag uka før ønska slakteuke
  • Rett antall +/- 10%
  • Tilsvarende reduksjon (kr 0,70) i puljetillegget*
  • Reduksjon i puljetilleggene på smågrisen 2. mars gjorde at slaktegrisen som slaktes nå var kr 20 billigere i innkjøp (kr 0,25 pr kg på en 80 kg slakta gris)

*Samtidig har vi justert litt opp de minste puljene (ellers ville de kommet i minus ved å flytte kr 0,70 pr. kg) Dette vil komme spesielt de mindre besetningene til gode.

De mindre besetningene er også veldig viktige for Fatland, vi tenker spesielt på «spotgris» og restpuljer.

Regneeksempel slaktegris:

Gammel sats kvantum (< 90) kr 1,90

Ny sats kvantum (< 90) kr 0,95

Innmeldingstillegg kr 0,70 (tirsdag uken før slakting)

Billigere smågris 20 kr stk (på 80 kg slakt blir det kr 0,25 pr kg)

Totalt kr 0,95 + kr 0,70 + kr 0,25 = kr 1,90.

Slaktegris fra kombinertbesetninger

For at våre kombinert produsenter ikke skal tape kr. 20 pr. slaktegris på denne bonusjusteringen, avregner vi i tillegg kr 20. pr. levert slaktegris KOMBINERT etter 2.6.2020.

Vektgrense 90,1 – 95 kg – økt noteringspris fra mandag 15.6.20

Det er en nedgang i noteringsprisen med hele kr 1,60 pr. kg på gris i vektintervallet 90,1-95 kg kontra 85,1-90 kg

Samtidig faller også optimaliseringstillegget på kr 1,20 pr kg (80,1-90 kg) bort når grisen passer 90,1 kg.

Vi får tilbakemelding om at denne prisnedgangen føles urettsmessig stor.

Vi øker derfor noteringsprisen med kr 0,80 pr. kg i vektintervallet 90,1 – 95 kg fra mandag 15.6.20.

Noteringspris og optimaliseringstillegg er uansett slik at det er klart best betalt å levere grisen i vektintervallet 80,1-90 kg.

Det vil derfor også svare seg å treffe dette vektintervallet 80,1-90 kg., og kanskje heller levere noe reduserte puljer.

(Gå fra 90 til 50 leverte gris reduserer puljetillegget med kr 0,35 pr. kg, optimaliseringstillegget er til sammenligning kr 1,20 pr kg!)

Disse endringene er gjort slik at Fatland får tid til å planlegge mest mulig effektiv transport, slakting og salg.