Småfe 2017

Indekskjøringer og Sauekontrollfrister for 2020

Årets plan har 16 kjøringer, samme antall og mønster som i fjor. Første indekskjøring henter data som er registrert i Sauekontrollen mandag 22. juni og disse publiseres i slutten av samme uke.

Det er ønskelig at flest mulig har registrert våropplysningene i sauekontrollen innen denne dato, både av hensyn til indekskjøringen og ferieavvikling. Send inn vårlista, eller registrer på web så snart som mulig, mens lamminga fremdeles er frisk i minne.

Oversikt på indekskjøringene finner du her

Vårvekt

Det er mange gode grunner til å vege lamma om våren. Det er enkelt å registrere vårvekt i sauekontrollen, enten i web eller  Sauekontroll-APP, og du finner mange nyttige rapporter å se på i etterkant. Ta gjerne kontakt om du ønsker veieliste tilsendt for dine lam.

Gode grunner til å veie lam om våren:

  • Få oversikt på tilveksten til hver enkelt lam
  • Kunne skille mellom gode og mindre gode vårbeiter
  • Kunne skille mellom gode og mindre gode mødre, da tilveksten de første 6-8 ukene i hovedsak kommer fra melkemengde og kvalitet
  • Når en samler flokken til veiing, passer det også å kontrollere jur, behandle mot parasitter og skille enkelte dyr fra flokken som skulle trenge ekstra tilsyn eller støttefôring.
  • Ved Sauekontroll APP går det raskt å registrere vårvekter ute i felt, selv uten internett.

Det anbefales å veie lammene når de er 50-70 dager gamle, og at en veier ved samme alder hvert år. Da kan en enkelt sammenlikne forskjellige år og resultater mot hverandre.

Er du ikke medlem i sauekontrollen enda, men lurer på om dette er noe for deg? Ta kontakt, eller les mer her.