sauer

Ikke lammeslakt på Fatland Jæren i uke 20

Kort uke og mye slakt av storfe og gris gjør at vi ikke slakter lam i pinseuken.

Bare tre arbeidsdager, 18.-20.mai, og mye gris og storfe som skal slaktes, gjør at Fatland Jæren ikke slakter lam i uke 20.

Fatland Ølen og Fatland Oslo slakter lam også i uke 20.