25-års jubilanter Fatland Jæren.

Gullklokker til 25-års jubilanter

25 år hos Fatland Jæren.

Jim Egeland, Egil Folkvord og Vidar Fatland har alle vært ansatt i Fatland Jæren i 25 år.

På julebordet i Gloppehallen ved Byrkjedalstunet lørdag 12. desember, fikk de tre sitt synlige bevis på lang fartstid: Gullklokke.

Konsernsjef Terje Wester takket de tre jubilantene så mye for innsatsen, så langt.