Bilder fra årsberetningen 2017.

Fatland vokser videre

Fatland-konsernet oppnådde et resultat på 59 millioner kroner i 2017.

Fatland er Norges største privateide kjøttbedrift med 586 ansatte og avdelinger og slakterier i både Ølen, Jæren, Oslo og Sandefjord.

Totalt omsatte konsernet for 4,5 milliarder kroner i 2017, en vekst på omlag 4 prosent fra året før.

Resultatet før skatt er 59 millioner kroner, mot 81 millioner kroner i 2016.

- Nedgangen i resultatet skyldes både kraftig prispress i sluttleddet, samt fortsatt skarp konkurranse for å få mest mulig slakt fra bøndene, sier Fatlands konsernsjef Terje Wester.

Salget øker

Kjøttbransjen er preget av lave marginer, men konsernsjefen peker på at Fatland-konsernet er i stand til å øke salget ytterligere.

Ved utgangen av 1. kvartal 2018 var kjøtt- og kjøttvaresalget i Fatland hele 15 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Både til dagligvarekjedene og industrikundene er det hittil i år solgt mer varer enn i fjor og konsernet når snart 5 milliarder kroner i årlige salgsinntekter.

Jobber for bedre markedsbalanse

- En bedre markedsbalanse er det viktigste bidraget til bedre lønnsomhet i norsk husdyrproduksjon. En slik utvikling vil også gi oss muligheter til å forbedre våre marginer. Vi i Fatland jobber hver eneste dag aktivt for å øke salget og bedre markedsbalansen for kjøtt i Norge. 5.000 produsenter leverer allerede i dag slakt til Fatland og vi trenger enda større tilgang til norsk kvalitetsråstoff, sier konsernsjef Wester.

Fatland-konsernet vokser videre og kommer de neste årene fortsatt til å investere i nye anlegg og nytt produksjonsutstyr. Ved videreforedlingsanlegget Fatland Sandefjord er det vedtatt en utbygging på 1.500 kvadratmeter grunnflate med lokaler og utstyr for røyking, koking og kjøling, samt nye tekniske rom og lager.


Fatland AS
Årsresultat i mill. kr.

2017 2016
Driftsinntekter 4.469 4.293
Driftsresultat 72 96
Resultat før skatt 59 81
Balanse
Totalkapital 1.434 1.357
Egenkapital 414 420
Egenkapital % 29% 31%