Skjermbilde 2018-08-29 12.34.07

Fatland sørger for gode kjøttdisker

Økt salg og stor etterspørsel gjør at Fatland frykter mangel på ferskt, norsk storfekjøtt i perioder før jul.

En tørr sommer har gjort at mange bønder har levert storfe til slakt mye tidligere enn andre år. For å dekke etterspørselen etter storfekjøtt i et normalår, har det de siste årene vært nødvendig å supplere med import i store deler av sommermånedene.

I juni var prognosene fra markedsregulator Nortura Totalmarked at det i 2018 ville bli produsert 7.500 tonn for lite norsk storfekjøtt for å dekke etterspørselen.

Frykter tomme storefekjøtt-hyller

I år har Fatland-slakteriene i Oslo, Ølen og på Jæren fram til uke 32 slaktet 3.500 flere storfe enn i fjor. Samtidig har gjennomsnittsvektene på slaktene gått ned. Denne slakteøkningen tilsvarer derfor hele 25 prosent av volumet vi et normalår slakter fra uke 33 til nyttår. Samtidig har Fatland hatt en salgsvekst ut til butikker, storhusholdninger, restauranter og industrikunder på 8 prosent.

Denne situasjonen gjør at vi i Fatland frykter en mangel på ferskt storfekjøtt i perioder før jul i år. For å unngå en situasjon med tomme butikkhyller for storfekjøtt har Fatland sikret seg kvote for import av opptil 240 tonn storfekjøtt. Ved våre anlegg blir det hver måned skåret totalt ca. 2.000 tonn storfekjøtt. Importkvoten utgjør derfor en veldig liten del av vår totale kjøttproduksjon.

Ingen skvising av det norske

Norsk råstoff fra dyktige norske bønder er bærebjelken for alt det vi driver med i Fatland. Vi jobber hver eneste dag for å øke salget av både storfe, småfe og svin, samt stimulere norske bønder til økt produksjon og kvalitet. Ingen norske bønder trenger å frykte at Fatland skal bidra til at norsk kjøtt skvises ut av hyllene av utenlandsk kjøtt.

Fatland har også hentet ut og skåret store deler av storfekjøttet som tidligere er frosset inn på reguleringslager. Vi skal også framover delta i denne dugnaden. Utfordringen er at det tinte kjøttet har et begrenset bruksområde og ikke fullt ut kan være en erstatning for ferskt, norsk kjøtt.

LES OGSÅ: Må vi først spise opp det vi har?