P2282023

Fatland øker Optimaliseringstillegget på slaktegris til 1 kr./kg.

Markedet for gris ser bedre ut, og vi ønsker å levere nok norsk kjøtt til våre kunder.

Vi ønsker mer gris med vekt over 80 kg.

Fra 23. april 2019 øker vi Optimaliseringstillegget til 1 kr./kg. på gris mellom 80,1 og 85 kg. På gris i vektgruppene 77,5 – 80, 0 og 85,1 - 87,5 vil optimaliseringstillegget være kr 0,50 pr kg.

Den lette slaktegrisen er ikke så gunstig i markedet, og her vil vi trekke kr 0,50 pr kg på gris fra 67,1 – 73,0 kg.

Vi ønsker at dere prøver å holde denne grisen til den blir litt tyngre, hvis mulig.

Når du planlegger slaktingen etter påske, kan du løfte gjennomsnittsvekten din noe.

Det er også positivt at avregningsprisen økes på de tyngre vektklassene etter påske.

Optimaliseringstillegg og -fradrag, gjeldende fra 23.04.2019:

67,1 - 73,0 kg:  - 0,50 kr./kg.

73,1 - 77,4 kg: 0 kr./kg.

77,5 - 80,0 kg: + 0,50 kr./kg.

80,1 - 85,0 kg: + 1,00 kr./kg.

85,1 - 87,5 kg: + 0,50 kr./kg.