griseslakt

Fatland henter gris fra reguleringslager

Fatland tar opptil 1000 tonn gris ut fra reguleringslager for å kunne dekke etterspørselen etter kjøtt.

Godt salg av grillmat er noe av forklaringen på at Fatland trenger å hente gris fra reguleringslager. Dette er godt nytt også for griseprodusentene.

- Jeg er overrasket over hvor mye gris som går ut nå. Enkelte deler har vi nå for lite av, som kam, nakke og sider. Derfor henter vi nå ut gris fra reguleringslager for skjæring, sier Svein Fatland, daglig leder ved Fatland Ølen.

- Det går mye grillmat, selv om sommerværet akkurat nå ikke er det beste, sier Fatland.

Reguleringslagring er ett av de tiltakene som brukes i markedsreguleringen av kjøtt i Norge. Ved overskudd av ferskt slakt kan kjøtt legges på fryselager. Kostnadene dekkes av midler fra omsetningsavgiften.

Innhogg i reguleringslageret

Per 30. juni lå det totalt 2.217 tonn gris på lager.

Ifølge Leif Malvin Knutsen, konserndirektør i Fatland, vil Norges største private kjøttbedrift i første omgang ta ut inntil 1.000 tonn gris fra reguleringslager for å kunne dekke etterspørselen i markedet og hos butikkkjedene.

- Noe mindre, 700-800 tonn hvis også andre private slakterier henter ut fra lager, sier Knutsen.

Fatland henter også flere trailerlass med sau ut fra reguleringslager for å kunne betjene markedet uover sommeren.

Store ribbebestillinger

I tillegg til stor etterspørsel etter grillmat og bacon, bidrar også butikkjedenes etterspørsel etter juleribbe til at Fatland må supplere den løpende slaktingen med sideflesk fra reguleringsgris.

Bestillingene på frossen ribbe, samt prognoser for fersk ribbe,  som viser klart at behovet er til stede for det.

- Vi har store bestillinger på frossenribbe, og vil bruke en del av reguleringslaget til krydret ribbe og bacon. Mest mulig av det ferske kjøttet fra gris som slaktes de neste månedene skal brukes til å lage ribbe til jul. For svinekam har vi de siste månedene opplevd svært stor etterspørsel. Dette gjelder produkter som svinekoteletter, sommerkoteletter, svin ytrefilet og hamburgerråstoff, sier Knutsen.