Fatland Ekstra 2015 høst

Fatland EKSTRA og prognoser storfe

Vi betaler kr 1,70 ekstra per kilo storfekjøtt frem mot nyttår!

bondebladet 15

Prisendringer på storfe frem mot nyttår:

Planlagte engroprisendringer (korrigert 29 oktober)

Engropris opp kr 0,30 pr kg den 2. november.
Redusert omsetningsavgift 2. november, gir en  oppgang på kr 0,40 pr kg.
Engropris opp kr 0,40 pr kg den 23. november.

Fatland EKSTRA høst 2015

16. november:  kr 0,70 pr kg.
23. november:  totalt kr 1,20 pr kg
31. november:  totalt kr 1,70 pr kg

Fatland Ekstra faller bort den 31. desember.

Forventet prisutvikling mot nyttår blir slik:

2. november: Engropris opp kr 0,30 pr kg. Omsetningsavgift redusert, gir prisøke på kr 0,40 pr kg.
16. november: Fatland EKSTRA starter og gir en prisøkning på kr 0,70 pr kg.
23. november: Engropris opp kr 0,40 pr kg og Fatland EKSTRA øker med kr 0,50 pr kg (Fatland Ekstra er nå på totalt kr 1,20 pr kg) .
31. november: Fatland EKSTRA øker med ytterligere kr 0,50 pr kg (Fatland Ekstra er nå på totalt kr 1,70 pr kg).

Forventet total økning på prisnivå i forhold til d.d. er på kr 2,80 pr kg.

31. desember: Fatland EKSTRA faller bort.