Fatland Oslo

Fatland beklager avvikshendelse under slakting

Fatland-konsernet tar dyrevelferd på største alvor og har iverksatt tiltak for at lignende hendelser ikke skal skje igjen.

I et vedtak viser Mattilsynet til en hendelse ved Fatland Oslo 22. april 2017 der griser under slakting viste tegn på å ikke være godt nok bedøvd før slakting. Hendelsen og Mattilsynets vedtak er omtalt på vg.no (17.06.2017).

Fatland tar dyrevelferd på største alvor og beklager hendelsen. Det er allerede iverksatt tiltak for at lignende hendelser ikke skal skje igjen.

Før avlivning og slakting blir griser bedøvd med CO₂-gass i en såkalt gassfelle.

- I forkant av hendelsen skjedde det en feil ved en gassventil. Denne ble byttet og korrekt gassmetning for bedøvelse ble målt. Det har beklageligvis trolig likevel vært en feil med den nye ventilen som kan ha medført ujevn gassblanding, sier driftssjef Per Øvrebø ved Fatland Oslo.

Da enkelte dyr viste tegn på å ikke være tilstrekkelig bedøvd, ble det brukt såkalt boltepistol på til sammen ni dyr før dyrevernsansarlig ved Fatland Oslo stoppet slaktingen.

Driftssjef Per Øvrebø understreker at det ikke er noe som tyder på at griser var ved bevissthet da slaktingen skjedde, men at noen dyr viste tegn på å ikke være tilstrekkelig bedøvd og at det dermed var fare for at noen kunne komme til bevissthet igjen.

for  konsernet tar dyrevelferd på største alvor. Driftssjef Per Øvrebø

-