DSC 8031

Får du utbetalt riktig distriktstilskudd?

Distriktstilskudd for kjøtt. og melkeproduksjon har ulike satser avhengig av hvor du har produksjonen din.

Rett driftssenter er der driftsbygningen din er plassert. Har du husdyrproduksjon i ere driftsbygninger, er driftssenteret den bygningen som står for foretakets største andel av omsetningen på årsbasis.

Det er den bygningen der dyra hører til størstedelen av året som skal være driftssenter. Har du dyr på setra om sommeren, skal setra ikke være driftssenteret.

Landbruksdirektoratet varsler skjerpet kontroll av tilskuddsutbetalinger, og det er ditt ansvar å melde fra om eventuelle feil snarest.

Landbruksdirektoratet har laget en brosjyre som forklarer mer om hvordan distriktstilskuddet beregnes.
Den kan du lese her.