DSC 8636

Bli med på storfedag med Fatland

Du som driver med ammeku, melkeku, livdyrhandel og storfe generelt bør absolutt få med deg dette.

Vi inviterer til Fatland Storfedag 17. november 2017. Nye retningslinjer og anbefalinger for storfe gjør at alle som kjøper og selger storfe absolutt bør få med seg hele eller deler av programmet på storfedagen.

Tid: Fredag 17. november 2017 kl 09.30-17.30

Sted: Bryne Kro og Hotell

Målgruppe: Du som driver med ammeku, melkeku, livdyrhandel og storfe generelt.

Arrangementet er nå fullbooket.

Fatland inviterer til Storfedag 17. november og håper du vil komme. Du kan velge å være med på hele programmet, eller komme på enkeltforedrag på de ulike bolkene. Det skal være god tid mellom de ulike temaene slik at du har mulighet til å komme og gå som du vil.

De som vil være med på hele programmet, og eventuelt også overnatte, vil vi invitere til middag og god drøs på kvelden. Dersom det er interesse for gardsbesøk på lørdagsformiddagen kan vi ordne dette også.

Fra Ølen planlegges det felles busstransport til arrangementet, da med overnatting og retur lørdag etter fjøsbesøk. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker transport fra Ølen.

Ved middag og overnatting vil det bli en egenandel på kr. 1.500 per person i enkeltrom, inkludert julemiddag.

Program Fatland Storfedag fredag 17. november

09:30 - 10.00: Kaffe

10.00 - 12.00: Smitteforebyggende tiltak, v/ Harald Holm

  • Karantene, praktiske løsninger (ku og ungdyr/melk og kjøttproduksjon).
  • Bonden som smittesjef – hvilke krav kan hun/han stille ved kjøp av livdyr?
  • Helse storfe; BRSV og BCoV.

12.00 - 13.00: Lunsj

13.00 - 15.30: Klauvhelse og forebyggende tiltak, v/ Åse Margrethe Sogstad

  • Digital dermatitt
  • Klauvspalteflegmone
  • Andre sykdommer
  • Forebyggende tiltak

15.30 - 16.00: Kaffe og noe å bite i

16.00 - 17.30: Kalvehelse, v/ Kay Arne Aarset

  • Gokalven
  • Vektlegging på oppstalling og smitte

19.30: Julebord-buffet (dersom det er interesse for det). Egenandel for bare julebord-buffet er 625,-.

Fylkesmannen i Rogaland er medfinansiør av fagdag-arrangementet.

Velkommen!