samarbeid 2

Nyheter fra sauekontrollen: Registrer helsa i saueflokken din

Gode helseregistreringer i sauekontrollen er viktig, både i den enkelte besetningen og samlet for hele sauenæringa.

Historisk sett har helseregistreringer fra besetningene inn i Sauekontrollen vært mangelfulle. De fleste helseopplysninger har kun blitt notert på helsekortet i den enkelte besetning. Det har gjort at vi gått glipp av viktige verktøy for forbedringer både på besetningsnivå og for sauenæringa samlet. Nå er det lansert ferdige maler som forenkler helseregistreringene, les mer på animalia.no eller klikk her.

Har du spørsmål om dette, eller andre ting i forbindelse med Sauekontrollen, ta kontakt med din slakterirådgiver!

Fatland Jæren og Fatland Oslo
Produsentrådgiver: Tore Oftedal
Mobil 96 94 61 81

Fatland Ølen
Produsentkontakt: Hilde K. Håland
Mobil 98 24 22 14