DSC 8031

Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Kjøttbransjens landsforbund har utarbeidet krav og retningslinjer for et kvalitetssystem til gårder med kjøttproduksjon og smågris-produksjon.

Vi gir veiledning omkring oppbyggingen av et kvalitetssystem på den enkelte gård. Minimumskravene som er nevnt nedenfor sier noe om hva som skal ivaretas, ellers er det opp til hver enkelt bonde hvordan en tilpasser sitt system til sin gård.

Praktisk tilpassing av KSL
For et bruk med melkeproduksjon som hovedproduksjon er det meieriet som stiller kravene og som har perm med skilleark for å lage et oversiktlig system. Vi anbefaler disse brukerne å bruke meieriet sitt system med permer, og bruke Kjøttbransjens hefte som veiledning til å dekke kravene til KSL for kjøttproduksjon på eventuellt sau eller gris.
Bruk perm fra Fatland til KSL-handboka og til eventuelle helsekort til gris eller sau.
Lag et enkelt og oversiktlig system uten for store ambisjoner i starten.

Her finner du gode tips til egenrevisjon

Hva er sammenhengen mellom KSL og Nyt Norge? Se video som forklarer.

Les mer på Matmerk KSL

ksl

Ny KSL standard 2015

Høsten er her! Det betyr at KSL-standarden er revidert, og her kan du gjøre deg kjent med den.

Norge har et omfattende regelverk for matproduksjon. Landbrukets felles kvalitetssystem, KSL, skal forenkle arbeidet til bonden og være grunnlaget for at du som bonde får et levende kvalitetssystem på gården ved å sette mål, planlegge, utføre, kontrollere og korrigere.

Det er på denne måten du bygger opp under din egen soliditet som kvalitetsprodusent av norsk mat. KSL er selve bærebjelken i Nyt Norge-merket, som skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge trygg norsk mat i butikken. Nå er KSL-standarden revidert og endringene er basert på lov- og forskriftsendringer, samt innspill fra produsentmiljøer, råvarekjøpere, veiledningsapparatet og revisorkorpset.

Nytt i år

  • Gjennomføring av vernerunde med aktuelle tiltak i HMS-arbeidet.
  • Tiltak for smittebeskyttelse ved besøk i besetninger og flytting av dyr mellom besetninger.
  • Nye krav til føring av plantevernsjournal som følge av endring i forskrift om plantevernmidler
  • Nye krav om lagring av mineralgjødsel som følge av endring i forskrift om håndtering av   utgangsstoffer for eksplosiver.
  • Krav om risikovurdering av de enkelte skiftene i grønnsaksproduksjonene.

Dokumentert kvalitetsproduksjon med felles kvalitetssystem
Mattilsynet og Arbeidstilsynet anerkjenner KSL-standarden som nasjonal bransjestandard for henholdsvis primærproduksjon og helse, miljø og sikkerhet (HMS), og den fanger dermed opp alt aktuelt lovverk knyttet til disse områdene.