Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Kjøttbransjens landsforbund har utarbeidet krav og retningslinjer for et kvalitetssystem til gårder med kjøttproduksjon og smågris-produksjon.
Les mer

Mange vil bli enda bedre på HMS

30 produsenter har i høst vært på kurs og fått seg bevis på at de kan grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhet.
Les mer

Nye endringer i årets KSL-sjekkliste

I årets KSL-sjekkliste er det gjort flere endringer. Den sendes ut på papir for siste gang.
Les mer

Større trekk for de få uten KSL

Kjøttprodusenter som ikke følger opp internkontrollsystemet KSL, eller har avvik, blir fra 1. april 2018 trukket 20 prosent i oppgjørspris når de leverer dyr til samtlige norske slakterier.
Les mer