Møte sauekontrollen Sand januar 2016

Sau i sentrum

Sauekontrollen kan gjøre deg enda bedre på sau.

18 godt fornøyde deltakere var i januar på kurs på Sand i Suldal med sauekontrollen. Stikkord for kurset var avlsarbeid, produksjonsanalyse, beitebruk og småfehelse. Grethe Ringdal fra Animalia var med.
Vi takker for møtet og håper enda flere blir med på faglig påfyll ved en senere anledning.
Ta kontakt med våre gode rådgivere på sau for bedre produksjon og resultater.